Kalayaan

Paano kita papalayain?

Isang bagay na kay hirap gawin

Alaala mo na araw-araw kong kapiling,

Ang pagpapalaya ba sa akin ay darating

Sa isang iglap, sa isang kurap,

Pagkawala mo’y hindi ko matanggap

Ang iyong haplos sa bawat sakit,

Hindi ko na kailanman makakamit

Sadyang ang panahon ay kay bilis sayo’y dumating,

Pagmamahal mo sa amin mo lang pinarating

Kung maari lamang na ikaw ay aming bawiin,

Ang sakit sa aming puso’y papawiin

Ang iyong mga tinurong aral aking babaunin,

Pagmamahal mo kahit saan ay dadalhin

Paano ba kita papalayain?

Ikaw na nagbigay ng buhay sa akin.

Author: DeityWrites

A traveling old soul with a nostalgic pen. 2017 Wanderast Best Travel Story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s